Mecsekvidék Egyesület

Pályázatok

2014-2023 Leader Pályázatai

Felhívásaink

LEADER pályázati felhívások és ezek mellékleteinek elérhetősége - hol keressük őket?

A Mecsekvidék Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájában nevesített pályázati kiírások felhívásai hiteles formában kizárólag a Magyar Államkincstár (MÁK) oldalán érhetők el.

A pályázati felhívásokat a következőképpen lehet megtalálni:

  1. Kattintsunk az alábbi linkre (vagy írjuk be a böngésző keresőjébe és nyomjunk egy ENTER-t!)
    https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml

  2. A bejövő „VP Leader – Helyi felhívás kereső” oldal Helyi Akciócsoport legördülő menüjét nyissuk meg (katt a nyílra!), majd válasszuk ki a Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület-et (katt a névre).

  3. Ezután kattintsunk a „Keresés” gombra! Ha jól csináltuk, akkor megjelenik a Mecsekvidék HACS valamennyi kiírt pályázati felhívása!

  4. Ha tudjuk, hogy ezek közül melyik érdekel minket, akkor csak annyi teendőnk van, hogy a jobb oldali „Letöltések” gombra kattintunk. Ekkor egy két elemből álló legördülő menü jelenik meg! A lehetőségek közül (Felhívás letöltése / Felhívás mellékletei) bal egérgombbal történő kattintással tudunk választani, mely hatására megindul a letöltés!

VP6-19.2.1-60-16-21 Helyi fejlesztések támogatása:
Fejlesztési elképzelések egyeztetése,
Együttműködési megállapodás formanyomtatvány letöltése

(utoljára módosítva: 2023.04.14.) Szerző: Mecsekvidék

A támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtása előtt ajánlott részt vennie a HACS munkaszervezete által biztosított fejlesztési elképzelések egyeztetésén (személyesen VAGY elektronikusan).

– A személyes egyeztető megbeszélések telefonon előre egyeztetett időpontban lehetségesek.

– Elektronikus egyeztetés esetében a támogatást igénylőnek a HACS munkaszervezet elektronikus levelezési címére  (info@mecsekvidek.hu), értelemszerűen kitöltve, cégszerűen aláírva el kell küldenie egy, a fejlesztési elképzeléseiről szóló adatlapot. A hiánytalanul kitöltött adatlapot a HACS munkaszervezete ellenőrzi és 3 munkanapon belül iktatószámmal ellátott igazolást küld vissza a támogatást igénylőnek. Az adatlapot innen tudja letölteni: Adatlap – fejlesztési elképzelések egyeztetéséhez

Együttműködési megállapodás formanyomtatvány letölthető: Együttműködési megállapodás_minta

VP6-19.2.1.-60-16-21 Helyi fejlesztések támogatása című felhívás:

(utoljára módosítva: 2023.04.23.) Szerző: Mecsekvidék

A felhívás megnyílt 2023.04.14-én, azonban a nagyszámú érdeklődés miatt felfüggesztésre kerül! A felfüggesztés kezdő napja: 2023.05.01!

 A felhívásban az alábbi pontok változnak:

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

Az alábbira módosul:

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

3.4.1.1.  Műszaki és szakmai elvárások:

Az alábbi rész módosul:

II. Hatósági engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatos elvárások:
1. Engedély- vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez szükséges a támogatást igénylő nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt, valamint a hatósághoz benyújtott – a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező által készített – építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az adott építési tevékenység nem engedélyköteles, valamint csatolni szükséges a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező által készített építészeti-műszaki tervdokumentációt. Felhívjuk a figyelmet, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció támogatási kérelemhez történő csatolása minden esetben szükséges, akkor is, ha az már korábban csatolásra került az építési engedélyezési eljárás során!

4.4.2. Kiválasztási kritériumok:

Az alábbival bővül:

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:

c) Engedély- vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez szükséges a támogatást igénylő nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt csatolni.

6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

Az alábbi rész módosul:

15. Engedély- vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetében a támogatást igénylő nevére szóló jogerős és érvényes építési engedély, valamint a hatósághoz benyújtott – a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező által készített – építészeti-műszaki tervdokumentáció.

4.1. Támogatást igénylők köre:

Bővül: Helyi önkormányzatok társulása (327)

1.sz. melléklet: Jogosultsági feltételek:

Az alábbira módosul:

A támogatást igénylő 2023.01.01. napja előtt székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik az illetékes HACS tervezési területéhez tartozó települések legalább egyikén.
Amennyiben a támogatást igénylő adószámmal nem rendelkező magánszemély vagy adószámmal rendelkező magánszemély, úgy 2023.01.01. napja előtt életvitelszerű lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik az illetékes HACS tervezési területéhez tartozó települések legalább egyikén.
Támogatási kérelmet nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány, amelyet a bíróság 2023.01.01. napja előtt nyilvántartásba vett.

A 2014-2020 programozási időszakban és az ezt követő átmeneti időszakban (2021-2023) megjelent felhívásaink és támogatásra javasoltak listája:

VP6-19.2.1.-60-1-17 Induló és működő vállalkozások eszköz és telephely fejlesztése:
HBB által támogatásra javasoltak listája

VP6-19.2.1.-60-2-17 Turisztikai termékek és attrakciók:
HBB által támogatásra javasoltak listája

VP6-19.2.1.-60-3-17 Helyi termék koordinált piacra jutása:
HBB által támogatásra javasoltak listája

VP6-19.2.1.-60-5-17 Hagyományőrző, művészeti és kulturális csoportok működésének, tudásuk megszerzésének, továbbadásának támogatása. Hagyományőrző és kortárs programsorozatok támogatása: NINCS TÁMOGATHATÓ KÉRELEM

VP6-19.2.1.-60-7-17 Ifjúsági közösségek szerveződésének és programjaik támogatása. Animátorok képzésének és működésének támogatása:
HBB által támogatásra javasoltak listája

VP6-19.2.1.-60-8-17 Civil szervezetek működésének, szervezetük fejlesztésének és együttműködésük támogatása:
HBB által támogatásra javasoltak listája

VP6-19.2.1.-60-9-17 Településfejlesztési programmal rendelkező települések számára gazdaságfejlesztési, vagy közösségfejlesztési célú programok megvalósítása:
HBB által támogatásra javasoltak listája

VP6-19.2.1.-60-10-17 Helyi tájértékek állapotjavítása. Helytörténeti gyűjtemények, tájházak életre keltése programokkal. A meglévő értéktárak bővítése, közös értékleltár létrehozása:
HBB által támogatásra javasoltak listája

VP6-19.2.1.-60-11-17 Régi mesterségek tanulása, a hagyományok és az örökség őrzéséhez szükséges tudás megszerzése:
HBB által támogatásra javasoltak listája

VP6-19.2.1.-60-14-19 Működő mikrovállalkozások támogatása:
HBB által támogatásra javasoltak listája

A VP6-19.2.1.-60-16-21 „Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás keretében nyertes pályázók beküldött szakmai beszámolói:

Ellend Községi Önkormányzat beszámolója és fotódokumentációja (2022.05.24)
Beszámoló | Fotók

Husztótért Egyesület (2023.01.19.)

István-major Bt. (2023.02.24.)

SZMAgro Kft. (2023.06.27.)

Levendula Alapítvány (2023.09.10.)

Gallus Kft. (2023.11.29.)

Buday-Sántha Attila (2023.11.29.)

Albrecht Péter (2023.11.29.)

Bogádagro Kft. (2023.12.06.)

IDEÁL Lovas Egyesület (2023.12.07.)