Mecsekvidék Egyesület

Stratégiák

2021-2027

Tervezési időszak

(módosítva: 2023.01.10) Szerző: Mecsekvidék
 

A LEADER új programozási időszakának tervezése megkezdődött, 2023.01.15-ig kell benyújtanunk az Irányító Hatóság részére a HFS tervezetünket. Ez a tervezet még nyár végéig alakítható. A mindenki igényeinek megfelelő HFS elkészítése érdekében februártól májusig mikrokörzeti fórumokat és szakmai műhelymunkákat szervezünk, ahová minden érdeklődőt szeretettel várunk! Pontos helyszínek és időpontok a későbbiekben lesznek közzétéve honlapunkon.

A 2023-2027 közötti időszakban alapvetően nem változik meg a vidékfejlesztési támogatások struktúrája. A LEADER programra fordítható forrás 63,5 Mrd Ft.

2023 őszig a HACS-ok a Stratégiai Terv céljaihoz illeszkedő, a lokális igényeknek megfelelő Helyi Fejlesztési Stratégiákat (HFS-eket) dolgoznak ki. Az Irányító Hatóság által jóváhagyott HFS-ben a HACS-ok olyan fejlesztési célokat határoznak meg, amelyeket a térségi szereplők valósítanak meg.

A KAP Stratégiai Terv elfogadásától számítva 12 hónapon belül a HACS-oknak túl kell jutni a HFS-ek kiválasztásának első fordulóján. (CPR rendelet 32. cikk (3))

Ennek teljesítésre érdekében a tervezés a következő módon fog alakulni:

2023 január 15-ig a HACS-ok bemutatják az IH számára a HFS-ek tervezetét.

2023 február-május: minden HACS-csal külön egyeztetés a HFS tervezetről.

2023 május-június: újabb régiós értekezletek a HFS benyújtási és elfogadási szakaszáról.

2023 III. negyedév: az elkészült HFS-ek benyújtása elfogadásra az IH számára.

2023. IV. negyedév: a HFS-ek várható elfogadásának ideje.

2024-től indul az új LEADER program a KAP Stratégiai Terv alapján.

A KAP Stratégiai Terv forrásai (jelenlegi információink alapján) 2024-től lesznek felhasználhatók.

"Mecsekvidéki Tükör" projekt

Szerző: Mecsekvidék

 

Egyesületünk már 2022. folyamán megkezdte az új HFS tervezéssel kapcsolatos tevékenységét. 2022. tavaszától őszéig rendezvénysorozatot szerveztünk, ahol a most záruló időszak (2014-2020) tapasztalatait, eredményeit, illetve az előttünk álló feladatokat szeretnénk együtt áttekinteni, megvitatni a térségi szereplőkkel. Azokkal, akik eddig is aktívan részt vettek a LEADER programban, akár pályázóként, akár szakmai tudásukkal segítették a HACS munkáját, valamint további potenciális résztvevőkkel, akik a jelenlegi, illetve a következő programozási ciklus aktív tagjai lehetnek.

A rendezvénysorozattal célunk ezen helyi szereplők megmozgatása, érdeklődésük felkeltése, animációja, a LEADER programmal való megismertetése, az aktív résztvevőkkel való szorosabb együttműködés kialakítása, a pályázati követelményrendszerben való kiigazodás elősegítése, helyi igényekhez igazodó fejlesztési lehetőségek biztosítása. LEADER HACS-ként kiemelt feladatunk a helyi szereplők ösztönzése a HFS-ben megfogalmazott célok elérése érdekében.

Kiemelt cél az is, hogy az új programozási ciklusra (2021-2027) vonatkozóan majd közösen fogalmazzuk meg a kiemelt fejlesztési irányokat, ezáltal olyan Helyi Fejlesztési Stratégiát hozzunk létre, mely teljes mértékben a helyi igényekre épül. A programsorozat részben ennek előkészítését is szolgálja. A helyi igényekhez igazodó HFS-t létrehozni úgy tudunk, ha azon térségi szereplők vannak megszólítva, akik tenni szeretnének a térség fejlődéséért és keresik a fejlesztési lehetőségeket. Őket tudjuk a rendezvénysorozat keretében megismertetni a LEADER adta lehetőségekkel, ezáltal a LEADER programba bevonni, ösztönözni a részvételre.

Fontosnak tartjuk, hogy az új programozási ciklusra (2021-2027) vonatkozóan közösen fogalmazzuk meg a kiemelt fejlesztési irányokat, ezáltal olyan Helyi Fejlesztési Stratégiát hozzunk létre, mely teljes mértékben a helyi igényekre épül.

A rendezvénysorozatról bővebben a Projektjeink/Mecsekvidéki Tükör menüpontban olvashat!

Projektgyűjtő adatlap 2022

Szerző: Mecsekvidék

Ahhoz, hogy jövőbeni felhívásaink a valós igényekhez igazodjanak, fontos, hogy minél több információnk legyen arról, mire van szükség helyi szinten, milyen fejlesztési igények vannak.

Ezért arra kérnénk Önöket, hogy első körben a projektötlet adatlap kitöltésével tájékoztassanak minket ezekről a helyi igényekről, fejlesztési elképzeléseikről, hogy olyan stratégia készülhessen el, amely tényleg a helyi igényekhez alkalmazkodik!

Az adatlapot itt tudja kitölteni: https://forms.gle/9f6Zetq9JnR9J77b9

Továbbá letöltheti az adatlapot word formátumban is, melyet a következő elérhetőségek valamelyikére kérjük eljuttatni:

elektronikusan az info@mecsekvidek.hu e-mail címre, illetve papír alapon kitöltve a Mecsekvidék Egyesület címére személyesen (7621 Pécs, Rákóczi út 1.) vagy postai úton (7601 Pécs, Pf. 144.).