Mecsekvidék Egyesület

Megnyílik VP6-19.2.1.-60-15-20 Mikrovállalkozások meglévő tevékenységeinek fejlesztése című felhívásunk!

2022.11.16-án megnyitjuk fent nevezett felhívásunkat!

A felhívást a következő szakasznapon (2022.11.30) zárni fogjuk további források visszahullásáig!

Sajnos plusz forrást nem kaptunk, így csak egy kisebb összeget tudunk kipályáztatni, mely a visszahulló forrásokból származik. A szűkös forráskeret miatt nem fogunk tudni minden kérelmet támogatni, ezért az alábbiakat kérjük mindenképpen vegyék figyelembe:

Felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások pontja alapján:

„A támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtása előtt a HACS munkaszervezet elektronikus levelezési címére (info@mecsekvidek.hu), értelemszerűen kitöltve, cégszerűen aláírva el kell küldenie a felhívás 8 sz. mellékletében található projektterv adatlapot. A hiánytalanul kitöltött adatlapot a HACS ellenőrzi és legkésőbb a szakasz zárási napot megelőző napon iktatószámmal ellátott igazolást küld vissza a támogatást igénylőnek, ezzel igazolva az előzetes konzultáció elfogadását. A visszaküldött, HACS által aláírt és iktatott igazolás csatolása a támogatási kérelemhez nem szükséges, de a projektterv HACS általi elfogadása kötelező a kérelem benyújtásához. Az konzultáció visszaigazolásának feltétele megfelelően kidolgozott adatlap benyújtása, részletes projektterv bemutatása. A szakasz zárási dátumok előtt legalább 8 nappal benyújtott projekttervek kaphatnak igazolást. A korábbiakban, másik felhíváshoz kapcsolódóan kiállított konzultációs igazolás nem elfogadható!”

Tehát fentieket figyelembe véve, a szűkös forráskeretre tekintettel csak az a kérelmező kaphatnak konzultációs igazolást, akinek a projektterv adatlapja kifogástalan, teljes, a HACS a beérkezett projekttervek közül kiemelkedőnek értékeli, illetve céljai minél inkább illeszkednek a HFS-hez. A konzultációs igazolás alapjogosultsági feltétel, így annak hiányában a kérelem automatikusan elutasításra kerül!

A felhívást a következő szakasznapon (2022.11.30) zárni fogjuk további források visszahullásáig!