Mecsekvidék Egyesület

Mecsekvidék egyesület

Bemutatkozás

A Mecsekvidék Egyesület a Pécs környéki településeken működő vidékfejlesztési nonprofit szervezet, mely 2008 óta működik a Pécsi Járás 38 településének LEADER akciócsoportjaként.

A LEADER program az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának része. A LEADER közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében. A program célja, hogy a vidék fejlesztésére szánt uniós források ne egymástól elkülönült területeken és ne a helyi társadalom megkérdezése nélkül legyenek felhasználva, hanem integrált kezdeményezéseken keresztül a helyi gazdasági szereplők és civil szervezetek bevonásával.

Ennek érdekében minden kistérségben olyan Helyi Akciócsoportok jöttek létre, amelybe az önkormányzatok, a térség vállalkozói és a térség civil szerveződései kerülhetnek be. Ezen akciócsoportok feladata az adott térség vidékfejlesztési stratégiájának kialakítása. Ezután a rendelkezésre álló vidékfejlesztési forrásokat helyben, helyi pályáztatás útján osztják szét olyan projektekre, amelyek ezen – helyben kialakított – stratégiával összhangban állnak.

Egyesületünk feladata a tervezési területen található 38 településen lévő civil-, üzleti- és közszféra fejlesztési elképzeléseinek felmérése, vidékfejlesztési projektjeik támogatása, projektgenerálás, a térségi szereplők LEADER pályázati célú támogatása.

Az Egyesület a három szektor (az önkormányzati-, a civil-, és a vállalkozói szféra) képviselőit összefogva elsőként 2008-2013 időszakban a pécsi kistérség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának, majd 2014-2023 időszakban, illetve 2023-2027 időszakban a pécsi járás Helyi Fejlesztési Stratégiájának kidolgozásával igyekezett és jelenleg is igyekszik a helyi speciális igényeknek megfelelő pályázati lehetőségeket biztosítani. Fontos számunkra az esélyegyenlőség biztosítása minden érintett számára, melynek megteremtésére egyesületünk már a tervezési folyamat kezdetén is törekszik. A Stratégiák készítése során alulról építkező, a helyi társadalmat, érdekcsoportokat széleskörűen bevonó nyílt tervezési módszertant alkalmazunk.

A munka azonban nem korlátozódik a LEADER programra. Nyitottak vagyunk minden olyan tevékenységre melyek a következő célok elérését segítik elő:

  • A vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében.
  • Vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések bevezetése.
  • A szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti területi koherencia és szinergia megerősítése a helyi stratégiákon keresztül.

Az Egyesület által LEADER akciócsoportként lefedett települések a következők:

Abaliget, Aranyosgadány, Áta, Bakonya, Baksa, Birján, Bogád, Bosta, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Husztót, Keszü, Kisherend, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, Nagykozár, Ócsárd, Orfű, Pécsudvard, Pellérd, Pogány, Regenye, Romonya, Szalánta, Szemely, Szilvás, Szőke, Szőkéd, Tengeri, Téseny.

A Mecsekvidék HACS székhelye és a munkaszervezeti iroda Pécsett (7621 Pécs, Rákóczi út 1.) található. Itt várunk minden érdeklődőt annak érdekében, hogy együtt munkálkodjunk térségünk fejlődéséért!