HFS-elokeszites

tabla 2

 

Tisztelt Térségfejlesztő Partnerünk!

A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület életében, közvetlen életterünkben a következő hónapokban, a jóváhagyott Vidékfejlesztési Program szerint új tervezési ciklusprogram indul: Helyi Fejlesztési Stratégiát készítünk a Pécsi Kistérség 38 településére.

 

A Helyi Fejlesztési Stratégiánk meghatározza az előttünk álló hat év a fejlesztési céljait, kijelöli az utat, amelyen haladni szeretnénk. A stratégia készítése során a LEADER elvei szerint dolgozunk, azaz a tervezésbe bevonjuk a településen működő civil szervezeteket, vállalkozásokat, önkormányzatokat, a helyi lakosságot. A tervezés során fontos törekvésünk az is, hogy a megfogalmazott célok ne csupán a LEADER források megszerzésére irányuljanak, hanem keressük meg és vonjuk be mindazokat az egyéb forrásokat is, amelyek a rendelkezésre álló LEADER források mellett számításba vehetők.


A 2014-2020-as időszak uniós keretszabályainak kialakításában az egyik fő alapelv az együttműködésen alapuló területi megközelítés, melynek legfontosabb jellemzője, hogy a helyi problémákra, a helyben található erőforrásokra alapozó megoldások szülessenek. Ehhez elsősorban a kezdeményezés iránt elkötelezett közösségekre, a helyi adottságokat figyelembe vevő a helyi értékekre alapozó innovatív teremtő munkára, a források megszerzésére, hasznosítására van szükség. Tudjuk, hogy a vidék, a települések megújulásához nincs egységes recept, az azonban bizonyos, hogy csak akkor érhetünk el sikereket, ha összefogunk, ha mindent beleadunk és jövőképet állítunk a településünk, a térségünk elé.


A tervezés során mikro-körzeti találkozókra, tematikus műhelymunkákra kerül sor. A mikro-körzeteknek felelősei vannak, akik felveszik a kapcsolatot a térségfejlesztés helyi szereplőivel.


A mikro-körzeti találkozók, közösségi beszélgetések az alábbiak szerint épülnek fel:

  • A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület munkája a 2007-2013 programozási ciklusban, elért eredmények.
  • Tájékoztatás a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program fő prioritásairól – hol helyezkedik el ebben a LEADER, milyen változások vannak a korábbi tervezési prioritásokhoz képest.
  • Milyen térségben élünk? – a mikro-körzet helyzetének elemzése, településeinek helyzetfeltárása.
  • Milyen térséget szeretnénk? – közösségalapú jövőkép meghatározása a résztvevők aktív közreműködésével.
  • Mit kell tennünk céljaink megvalósításáért – konkrét feladatok meghatározása.


A tematikus műhelyekben azoknak a területeknek a sajátos igényeit egyeztetnénk, amelyek kiemelt fontossággal bírnak, így felmerült a gazdasági témák közül a mikrovállalkozások fejlesztése, helyi termékek, turisztika, természeti és kulturális értékek, közösségi vállalkozások. Javaslat volt a helyi közösségfejlesztés, fiatalok településen tartása témakörökre is.
Mivel mindez LEADER forrásokból nem kezelhető, külön kérdéskörként meg lett jelölve a más Operatív Programokból való forráshoz jutás kidolgozása. Elsőként a Területi Operatív Programmal való egyeztetés indul el.


A tematikus műhelyek helyével és időpontjával a mikro-körzeti találkozók véglegesítése után fogunk jelentkezni.
Megítélésünk szerint Az újonnan induló LEADER ciklusprogram, új jövőképet tár elénk – éljünk a lehetőségekkel!


Értékes gondolataira, javaslataira, alkotó munkájára számítunk, közös programot csak együtt tudunk kialakítani.

 

Mecsekvidék, 2015. november 16.

 

Tisztelettel/üdvözlettel:

 

Füziné Kajdy Zita elnök
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület