Mecsekvidék Taggyűlés

  • Nyomtatás

2012. május 24. 16:30- kezdettel ismét összeül a Mecsekvidék taggyűlésem a Baranya Megyei Önkormányzat 07-es üléstermében. A megtárgyalandó témák között lesz, a LEADER pályázati beszámolók mellett, a 2012. évi költségvetés, a Mecsekvidék Kft. 2011 évi beszámolója, elnökségi tag, illetve Felügyelő Bizottsági Tagok választása is.

Meghívó:

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

 

A Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület elnöksége meghívja Önt az Egyesület rendkívüli Közgyűlésére.

Napirendi pontok

1. 2011. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadása

2. 2012. évi költségvetés, áthidaló hitel felvétele

3. Mecsekvidék Kft. mérleg, beszámoló eredmény kimutatása

4. Taragyia Györgyné lemondása okán, 1 fő elnökségi tag választása

5. Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület Felügyelő Bizottságának megválasztása

6. Pályázati tájékoztató

7. Egyéb megtárgyalandó témák

Az egyes napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések 2012. május 21-ig folyamatosan feltöltésre kerülnek a www.mecsekvidek.hu/kgyules weboldalra, illetve a 4. és 5. napirendi pont tekintetében jelen levél mellékleteként megtalálhatók.

A rendkívüli közgyűlés helyszíne: Baranya Megyei Önkormányzat 07-es terem (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.)

Időpontja: 2012. május 24. , 16:30

Esetleges távolmaradását kérjük jelezze a 70/609-8565 telefonszámon!

Amennyiben a Közgyűlés nem lesz határozatképes Egyesületünk Alapszabálya 6§. a) b), pontjai alapján fogunk eljárni melyek szerint:

„(5) Határozatképesség:

a) A Közgyűlés (rendes és rendkívüli) határozatképes, ha a szabályszerű összehívása  után az Egyesület tagjainak 50%-a és még 1 tag jelen van, azzal, hogy mindhárom Tagozat képviselteti magát a Közgyűlésen.

b) Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott Közgyűlés, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, hogyha erre a tagok figyelmét felhívták a megismételt közgyűlés időpontját tartalmazó meghívóban. A Közgyűlés ismételt összehívására a határozatképtelen Közgyűlést követően akár egy óra múlva is sor kerülhet.

Egyesületünk tevékenysége szempontjából lényeges döntésekről lévén szó, aktív részvételére feltétlenül számítunk.

 

Pécs, 2012. május 14.

 

Üdvözlettel:

 

Füziné Kajdy Zita

elnök

sk.