EU-s támogatásból megvalósuló fejlesztések (AM)

 efop felkor

 

 

„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a

Pécsi kistérségben” c. projekt

 

Konzorcium tagjaként Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület pályázatot nyújtott be „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben" című, EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázati kiírásra, a címbeli megnevezéssel.

 

Projektazonosító: EFOP-1.5.2-16-2017-00037.

 

Konzorciumi tagként a pályázati támogatás összege 3 060 910 Ft, támogatás intenzitás 100%. A projekt teljes megítélt támogatása: 248 544 940 Ft.

 

Átfogó cél:

A projekt alapvető célja a helyi együttműködésekben, közösségekben rejlő lehetőségek lehető legszélesebb kiaknázása a Pécsi járás humán szolgáltatásainak fejlesztése által térségi személetben.

 

Stratégiai cél:

A mikrotérség konszenzuson alapuló humán fejlesztési stratégiájának megvalósítása, a települési identitás erősítése, az erőforrások aktivizálása és fejlesztése, az állampolgári aktivitás növelése és partneri együttműködések generálása.

 

Specifikus célok/tevékenységek:

1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása

2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése

3. Programok az átfogó és stratégiai célok megvalósításáért

 

A programba a felhívás céljaival azonosulva a következő tevékenységeket illesztettük bele:

Projekt előkészítés;
Önkéntes programok;
Szakmai megvalósító foglalkoztatása;

 

Emellett a megvalósításhoz szükséges eszközök, anyagok beszerzése, amely szorosan kapcsolódik a megvalósításhoz.

 

Projektünk célcsoportja:

A konstrukció kiemelt célcsoportja, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatal korú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.05.15.