Leader Újra

Tisztelt Projekt Ötletet benyújtó !
Tisztelt Pályázónk !

Megjelent a LEDER beadási határidőről szóló rendelet módosítás a következő szövegezéssel: „(1) A pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között, valamint 2011. november 29-tõl december 5-én 18 óráig –, amely két intervallum egy támogatási kérelem benyújtási idõszaknak minõsül – elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon kell az MVH-hoz
benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.” (Eredeti rendelet: 76/2011 VM, módosító rendelet 112/2011 VM, Kihirdetés: Magyar Közlöny 2011/138. szám.)

A határidő módosításával kapcsolatban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közleményt tett közzé (http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1732011) , mely a beadással kapcsolatosan a határidő módosulásán kívül lényegi változást nem tartalmaz, azonban a következőkre hívja fel a figyelmet:

 

A pályázatokkal kapcsolatosan:

- Kizárólag a Helyi Bíráló Bizottság által kiállított támogató nyilatkozat csatolásával nyújtható be pályázat.
- Azokban az esetekben, ahol 30 napnál nem régebbi dokumentum (bírósági kivonat, tulajdoni lap, hatósági bizonyítvány, stb.) csatolását írja elő az adott jogszabály, a benyújtási időszak meghosszabbításától függetlenül szükséges a 30 napnál nem régebbi dokumentum.

Az elektronikus beadással kapcsolatosan:

1) Az elektronikus benyújtás csak a Mozilla Firefox böngésző használatával lehetséges hibamentesen!
2) Javasolt a pályázatot a beadási időszak első felében feltölteni és mielőbb beadni az ügyfélkapun keresztül.
3) Az elektronikus felület kitöltése során gyakori mentést kell végezni és meg kell várni amíg, megjelenik a mentés sikeres felírat.
4)  Fontos, hogy a a Mozilla Firefox csak egy példányban fusson mindenki gépén, továbbá, hogy csak egy e-LEADER pályázat kitöltő böngésző ablak legyen megnyitva. Ellenkező esetben a böngésző összekeverheti az adatokat!
5) A pályázat csak egy ablakban legyen nyitva, és egy ügyön egy időben csak egy személy dolgozzon, ugyanis a mentéskor egymás adatai törlődhetnek.
6) Feltöltés közben a böngésző előre/vissza/frissítés gombjai nem használhatók.
7) Rendellenes működés esetén a személyes adatokat, előzményeket (különösen az ún. cookie-kat) javasolt törölni a Mozilla Firefoxban
8) Minden esetben ellenőrizendő, hogy a beadást követően minden csatolt dokumentum feltöltésre került-e Azokat a dokumentumokat, melyek előre elkészíthetőek (pl. üzleti terv), tehát amelyeket nem az elektronikus felületen szükséges kitölteni, javasolt előre, a felület megnyitása nélkül elkészíteni és lementeni, hogy benyújtáskor már csak csatolni kelljen. Javasolt a mellékletek szkennelését is előre elvégezni.
9) A csatolni kívánt dokumentumok méretkorlátja 20 MB.
10) Az elektronikus felület kitöltése előtt már álljon rendelkezésre minden adat a kitöltést végző személynél, ne a pályázat feltöltése közben legyen szükség a hiányzó adatok, dokumentumok beszerzésére.
11) Javasolt a csatolni kívánt dokumentumok kisebb méretben való mentése, így a feltöltés kevesebb időt vesz majd igénybe, ami az internetkapcsolata feltöltési sebességétől is függ.
12) A KR dokumentum kinyomtatása után a pályázatok ellenőrzése sikeres benyújtás esetén is ajánlott, hogy minden olyan adatot és mellékletet tartalmaz-e, amit meg kívántak adni. A módosítás gombra kattintva a javítás és a hiányok pótlása a benyújtási időszakon belül elvégezhető.
13) Ha a felületen módosítást kezdeményezett, de végül azt nem adja be, akkor az utoljára beadott pályázat lesz az érvényes.
14) Javasolt az MVH honlapjának gyakori látogatása, mivel az elektronikus benyújtással kapcsolatos esetleges aktuális legfrissebb információk itt jelennek meg.
15) Az elektronikus pályázatok benyújtásában a 149/2011. (IX.20.) MVH közlemény 6. és 8. számú melléklete ad konkrét útmutatást.

További kérdésével forduljon hozzánk bizalommal bármely elérhetőségünkön. Elérhetőségeink megtalálhatók a www.mecsekvidek.hu / Elérhetőségek menüpontjában.

Üdvözlettel:

Horváth Márton
munkaszervezet vezető