Figyelemfelhívás a VP forrásaiból támogatott, előleg elszámolással érintett közszféra szervezetek részére

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2020. január 2. napján hatályba lépett módosítása értelmében megváltoztak az előleg elszámolás benyújtására vonatkozó egyes szabályok, továbbá a megváltozott szabályok átmeneti rendelkezés útján rövid határidővel teljesítendő kötelezettségeket is előírtak (117. § (7) és (7c) bekezdései, továbbá a 201/Y. § (3) bekezdése).

A módosítás célja az előleg rendeltetésszerű felhasználásának elősegítése, az elszámolások felgyorsítása annak érdekében, hogy a számlák mielőbb költségnyilatkozatba kerülhessenek.

 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti közszféra szervezetnek – általános szabályként – a támogatási előleg terhére október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetési igénylést – figyelemmel az egyéb vonatkozó kötelezettségekre – november 1-ig elszámolásra be kell nyújtania.

Az átmeneti rendelkezés – tekintettel arra, hogy a 2019. év vonatkozásában a módosítás szerinti határidő nem tartható – rögzíti továbbá, hogy ezen rendelkezéseket a pénzügyileg korábban már teljesített költségek tekintetében akként kell alkalmazni, hogy az elszámolási kötelezettséget a módosítás hatálybalépését követő tizenöt napon belül kell teljesíteni.

A fenti átmeneti szabály alapján a módosítás által előírt kötelezettséget elsőként 2020. január 17-ig kell teljesíteni!

Ezen határidőig be kell adni elszámolásokat azokról a tételekről, melyek 2020. január 2-ig a kedvezményezett által kifizetésre kerültek.

A fenti rendelkezéssel összhangban szankció is meghatározásra kerül: az irányító hatóság az elszámolás-benyújtási kötelezettségét megsértő kedvezményezett projektjének projektmenedzsment költségét a késedelemmel arányos mértékben csökkenti, kivéve, ha a késedelem a kedvezményezettnek nem róható fel.

Fontos továbbá kiemelni, hogy a 2020.01.17-ig (fentiek alapján benyújtandó) kifizetési igénylések esetében is figyelemmel kell lenni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110. § (5) bekezdésére, valamint a 120. § (3) bekezdésére.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 120. § (3) bekezdése szerint "utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a kétszázezer forintot. Az irányító hatóság felhívásonként ettől eltérő mértékeket is megállapíthat."

Amennyiben tehát az adott intézkedésre vonatkozó felhívás a kifizetési igénylés benyújthatósága vonatkozásában megállapított százalékos és összegszerű korlátról eltérően nem rendelkezik, a 2020.01.17-ig (fentiek alapján benyújtandó) kifizetési igénylésben igényelt támogatás összegének meg kell haladnia a megítélt támogatás 10%-át azzal, hogy amennyiben a megítélt támogatás 10%-a kevesebb, mint kétszázezer forint, abban az esetben a kifizetési igénylésben igényelt támogatás összegének meg kell haladnia a kétszázezer forintot.

 

A fenti módosításokról szóló közlemény a www.palyazat.gov.hu oldalon az alábbi elérhetőségen található:

https://www.palyazat.gov.hu/kzlemny-a-2014-2020-programozsi-idszakban-az-egyes-eurpai-unis-alapokbl-szrmaz-tmogatsok-felhasznlsnak-rendjrl-szl-272-2014-xi-5-korm-rendelet-2020-januri-mdostsrl

 

Forrás: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/content/VLfqQiCLy40T/figyelemfelhivas-a-vp-forrasaibol-tamogatott-eloleg-elszamolassal-erintett-kozszfera-szervezetek-reszere/maximized