Összefoglaló a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének változásairól

A 2014–2020 közötti hétéves időszakban a VP 1413,8 Mrd Ft összegű közpénz felhasználását teszi lehetővé. A vidékfejlesztési ciklus során az Európai Unió (továbbiakban: EU) költségvetéséből 1163,2 Mrd Ft, míg nemzeti társfinanszírozásból 250,6 Mrd Ft áll rendelkezésre. Az összes kiadás EU-s forrása az Európai Bizottság döntését követően, utólag megtérítésre kerül.

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/2220 rendelet értelmében Magyarország az EMVA forrásokból további két évre (2021, 2022) átmeneti forrásokban részesül.

A 80%-os nemzeti társfinanszírozásról a vidéki Magyarország megújításáról, a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének, valamint a gazdák támogatási szintjének 2021-2027-es időszakban történő megőrzéséről szóló 1003/2021 (I. 11.) kormányhatározat rendelkezik. Ez az átmeneti években (2021-2022) tehát több mint 1500 milliárd forintot, az új programozási időszakban (2021-2027) pedig összesen több mint 4500 milliárd forintot fog jelenteni Magyarország számára. Ennek a koordinálására februárban létrejött a Vidékfejlesztési Kormánybizottság, amely a források nyomon követését végzi, illetve tájékoztatást és beszámolókat kér az Agrárminisztériumtól. Az új kormánybizottságot Orbán Viktor miniszterelnök vezeti, tagjai között pedig Nagy István agrárminiszter és három kormánybiztos foglal helyet.

Az átmeneti időszak során a többéves kifizetésű intézkedések (AKG + őshonosok, ÖKO, állatjólét, LEADER) kötelezettségvállalási időszaka meghosszabbítható lesz 1, de legfeljebb 2 évvel. Az AKG esetében a kedvezményezettek közel 90%-a élt a kötelezettségvállalási időszak egy évvel történő meghosszabbításával. Az új AKG kidolgozásával kapcsolatosan viszont még folynak az egyeztetések az Európai Bizottsággal. A jelenleg is hatályos EMVA rendelet alapján bármilyen támogatási forma meghirdethető, mivel a forrás rendelkezésre áll majd, tehát a jelenlegi szabályok szerint, de már az új pénzügyi keret terhére.

A meghosszabbított felhívások listája a következő:

  • Agrár- környezetgazdálkodási kifizetés
  • Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
  • Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
  • Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás (kiskérődző)
  • Natura 2000 mezőgazdasági területekhez nyújtott kompenzációs kifizetések
  • Natura 2000 erdőterületekhez nyújtott kompenzációs kifizetések
  • Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése
  • Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása
  • Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

A beérkezett nagyszámú igénylésekből kifolyólag döntés született arról, hogy az állattartó telepek fejlesztésére és a kertészeti üzemek korszerűsítésére kiírt pályázatok keretösszegét megemelik. Így az előbbi új keretösszege 260 milliárd forintra nőtt, az utóbbié pedig 68 milliárd forintra. Az öntözési pályázatok keretösszege 100 milliárd forintra emelkedett, az erdősítés támogatása pedig 115 milliárd forintra. Emellett kiemelkedően sikeres volt az önkormányzatok számára kiírt, a helyi piacok építését, korszerűsítését, fejlesztését szolgáló pályázati kiírás is, amelynek 3 milliárd forintos keretösszegére közel 12 milliárd forintnyi igény érkezett, valamint a mezőgazdasági kisüzemek támogatása, amelyek 2,5 milliárd forintos keretösszegére 9,9 milliárd forintnyi igényt nyújtottak be az ágazat szereplői.

A tervek szerint a héten a Kormány elé megy az ÉFK módosítás, és hamarosan megjelenik a Magyar Közlönyben.

A korábban elfogadott ÉFK-ban szereplő tervekhez képest a jelen előterjesztés alapján az alábbi módosítások történnek:

 

Felhívás azonosító jele a hatályos ÉFK szerint

Felhívás neve

Módosítás jellege

VP2-4.1.1-20

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

A felhívás keretösszege 50,00 Mrd Ft-ról 260,00 Mrd Ft-ra módosul.

VP2-4.1.1.7-20

Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése

A felhívás keretösszege 3,71 Mrd Ft-ról 6,00 Mrd Ft-ra módosul.

VP2-4.1.1.9-21

Állattartó telepek megújításának támogatása

A felhívás keretösszege 10,00 Mrd Ft-ról 30,00 Mrd Ft-ra módosul.

VP2-4.1.3-20

Kertészeti üzemek korszerűsítése

A felhívás keretösszege 30,00 Mrd Ft-ról 68,00 Mrd Ft-ra módosul.

VP2-4.1.4-16

Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

A felhívás keretösszege 49,57 Mrd Ft-ról 99,57 Mrd Ft-ra módosul.

VP2-4.1.7-21

Terménytárolók, szárítók, tisztítók és vetőmag előállító üzemek fejlesztése

A felhívás neve „Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása” elnevezésre módosul. A felhívás keretösszege 30,00 Mrd Ft-ról

50 Mrd Ft-ra módosul.

VP2-6.3.1-20

Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

A felhívás keretösszege 2,50 Mrd Ft-ról 32,50 Mrd Ft-ra módosul.

Felhívás azonosító jele a hatályos ÉFK szerint

Felhívás neve

Módosítás jellege

VP6-7.2.1.1-20

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése

A felhívás keretösszege 3,00 Mrd Ft-ról 13,00 Mrd Ft-ra módosul.

VP6-7.2.1.1-21

Külterületi helyi közutak fejlesztése

A felhívás keretösszege 30,00 Mrd Ft-ról 50,00 Mrd Ft-ra módosul. A felhívás meghirdetésének tervezett ideje 2021. februárról, 2021. április hónapra módosul.

VP6-7.2.1.2-16

Egyedi szennyvízkezelés

A felhívás keretösszege 11,79 Mrd Ft-ról 21,79 Mrd Ft-ra módosul.

VP6-7.2.1.4-17

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

A felhívás keretösszege 7,01 Mrd Ft-ról 17,01 Mrd Ft-ra módosul.

VP6-19.2.1-16

LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

A felhívás keretösszege 50,84Mrd Ft-ról 66,32 Mrd Ft-ra módosul.

VP6-19.4.1-16

LEADER – Működési és animációs költségek támogatása

A felhívás keretösszege 11,06 Mrd Ft-ról 13,60 Mrd Ft-ra módosul.

VP-20-1-16

A Vidékfejlesztési Program megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

A felhívás keretösszege 4,72 Mrd Ft-ról 15,00 Mrd Ft-ra módosul.

VP-20-2-16

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

A felhívás keretösszege 20,54 Mrd Ft-ról 25,89 Mrd Ft-ra módosul.

VP-20-3-16

Az EMVA kifizető ügynökségi és közbenső szervezeti tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

A felhívás keretösszege 4,00 Mrd Ft-ról 17,00 Mrd Ft-ra módosul.

VP-20-4-17

A Megyei Kormányhivatalok közbenső szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

A felhívás keretösszege 3,60 Mrd Ft-ról 11,00 Mrd Ft-ra módosul.

Forrás: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.