Városi Civil Alap pályázat 2021

Új pályázat indul az 5000 főt meghaladó településeken, városokban működő civil szervezetek (alapítványok, egyesületek) részére.

A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek részére is elérhetővé tegye azoknak a céloknak a költségvetési támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhettek.

Pályázati kiírás kódja: VCA-KP-1-2021 - VÁROSI Civil Alap

 

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

 

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke:

- A rendelkezésre álló forrás összege 4 800 000 000 Ft.

 

Támogatható tevékenységek

 

1. Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása (VCA-KP-1-2021/1)

- Civil szervezet ingatlan vásárlása;
- Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
- Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
- Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.

 

2. Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (VCA-KP-1-2021/2)

- Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése.

 

3. Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (VCA-KP-l-2021/3)

- Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;
- Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
- Eszközbeszerzés.

 

4. Civil szervezetek programszervezési támogatása (VCA-KP-1-2021/4)

- A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtó, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.
- A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.

 

5. Civil szervezetek kommunikációs tevékenységének támogatása (VCA-KP-1-2021/5)

- Kommunikációs tevékenység fejlesztése;
- Szervezeti arculat kialakítása;
- A szervezet kommunikációs stratégiájának megvalósítása, különös tekintettel a média megjelenésekre.

 

Fenntartási kötelezettség

I. Járműberuházás támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át,
II. Ingatlanberuházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart.

 

Biztosítéknyújtási kötelezettség

Amennyiben a megítélt támogatási összeg az 1 000 000 Ft-ot meghaladja, a kedvezményezett biztosítékot köteles nyújtani valamennyi jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó levél formájában.

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány

a) amelyet a bíróság jelen pályázati kiírás megjelentetéséig nyilvántartásba vett, és
b) amelynek székhelye a pályázati kiírás megjelenésének időpontjában olyan magyarországi településen van, amelynek a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2021. január I -jén nyilvántartott lakosságszáma 5000 fő feletti.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.
A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 2021. április 21. 2021. május 21. 12 óra 00 perc.

 

A támogatás formája

A támogatás saját forrás nélkül, egy összegben folyósított 100%-os támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként biztosított, 100%-os támogatási intenzitású támogatásnak minősül.

 

Az igényelhető és elnyerhető támogatás mértéke
VCA-KP-1-2021/1 Ingatlanberuházási, felújítási támogatás 8 000 000 Ft
VCA-KP-1-2021/2 Gépjárműbeszerzési támogatás 5 000 000 Ft
VCA-KP-1-2021/3 Eszközbeszerzési támogatás 4 000 000 Ft
VCA-KP-1-2021/4 Programszervezési támogatás 8 000 000 Ft
VCA-KP-1-2021/5 Civil szervezetek kommunikációs tevékenységének támogatása 15 000 000 Ft

 

A pályázat elbírálása, értesítés a támogatási döntésről

A tartalmi értékelést követően a pályázatról a Támogató várhatóan a pályázat benyújtására meghatározott határidő lejáratától számított 60 napon belül dönt.

A pályázati felhívások hamarosan elérhetőek lesznek a BGA Zrt. honlapján: https://bgazrt.hu/tamogatasok/varosi-civil-alap/

 

Forrás: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.