LEADER - Támogatási kérelem benyújtásának alapvető feltétele (MÁK regisztráció)

Tisztelt Pályázók!

 

A kérelembeadás alapvető feltétele, hogy a pályázó a Magyar Államkincstár rendszerében regisztrációs számmal (régi nevén MVH reg. szám) rendelkezzen.

 

Az ügyfél-nyilvántartási rendszer a Kincstár és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (NÉBIH) hatáskörébe tartozó eljárásokban részt vevő ügyfelek azonosítását és törzsadatainak nyilvántartását szolgáló rendszer. Lehetővé teszi mind a Kincstár, mind az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ügyfeleinek egyértelmű azonosítását, valamint jogszabályban meghatározott adatainak naprakész és egységes nyilvántartását, továbbá az egyes ágazati nyilvántartási-, és szakrendszerek alapjául szolgál.

 

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére a Kincstár egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

 

A regisztráció az alábbi linken található nyomtatványok kitöltésével végezhető el:

58/2021. (VII. 21.) számú Kincstár Közlemény

 

Már szinte az összes ügyfél-nyilvántartással kapcsolatos nyomtatvány (pl. nyilvántartásba vétel iránti kérelem) esetében lehetőség van a személyes és postai benyújtás mellet a Kincstár kérelembenyújtó felületén elektronikus úton történő benyújtásra is.

 

A támogatási kérelmeket elektronikus úton lehet majd benyújtani, melynek feltétele az Ügyfélkapu megléte. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik ügyfélkapuval, illetve nem természetes személy, úgy meghatalmazott útján nyújthatja be a támogatási kérelmét.

 

Ügyfélkapus regisztrációt bármely természetes személy kezdeményezhet.

 

Amennyiben a pályázót meghatalmazott képviseli a kérelembeadás során, úgy mindkettőjüknek rendelkeznie kell regisztrációs számmal. A meghatalmazás elektronikusan készíthető el, ehhez a pályázónak jelszót kell igényelnie az Államkincstártól.