Birján

 

 

 

Települési alapadatok

 

 

 

 

 

Település megnevezése: Birján

Polgármester: Novreczky János József

Jegyző: Szauer Tímea

Népességszám: 483 fő

Települési önkormányzat elérhetősége: 72/570-088

Cím: 7747 Birján, Kossuth Lajos u. 14.

 

 

Cmer

 

 

 

Bemutatkozás

 
 
 

 

Birján Pécstől 16 km-re fekszik délkeleti irányban. Belterülete 85 hektár, külterülete 850 hektár nagyságú. Településszerkezetének jellegzetessége az, hogy zsákfalu. A szomszédos települések Belvárdgyula, Lothárd, Hásságy, Kiskassa, Magyarsarlós, Olasz és Peterd. A falu megközelíthető Pécsről a Mohács felé vezető 57-es útról leágazó bekötőúton.

A falu népessége az elmúlt 15 évben dinamikusan emelkedett. A századfordulón 600 lelkes falu 1990-re 341 főre fogyatkozott, de 2006-ra a lélekszáma már elérte a 461-et.

A demográfiai mutató pozitív változása köszönhető az elmúlt évek nagyszabású modernizálásainak, útépítéseknek és legfőképpen a telekkialakításoknak. A falu elején kialakuló társasházas övezetbe az utóbbi hónapokban 10 család költözött. A falufejlesztési terveknek köszönhetően további inmigráció várható.

A faluban horvát, német és roma kisebbségi önkormányzat is működik, melyek segítenek a lakosság hagyományainak megőrzésében. Birjánban továbbélnek a régi hagyományok, mint pl. az évi rendszeres májusfaállítás. Emellett pedig történelmünk nagyjairól mintázott szobrokat emelnek és neveznek el róluk utcákat. Szent István és Szent László szobor áll már a faluban, a Szent László utca telkei lassan beépülnek, és tervbe vették a Mátyás király utca kialakítását.

Birján 2004. január 1-e óta a Pécsudvardi Körjegyzőség társközsége, polgármestere Novreczky János.

 

Története

Birján és környéke már ősidők óta lakott hely volt. Területén réz és bronzkori leletek kerültek felszínre.

1295-ben a falu határában a Pálosok alapítottak kolostort, mely egészen a XVI. század derekáig fennállt, s csak a török időkben, 1543-ban néptelenedett el.

Nevét az oklevelek 1307-ben Beran néven írták, s 1332-ben 1542-ben Berand-nak írták.

A török időkben elnéptelenedett a település.

1696-ban, I. Lipót alatt az adóösszeíráskor már lakott helynek volt feltüntetve, lakói bosnyákok voltak.

A 18. században magyar családok is letelepedtek a faluban.

Az 1930-as összeíráskor itt és a településhez tartozó Beretváspusztán 356 magyar, 105 német, 1 tót, 95 horvát és 10 egyéb anyanyelvű lakos élt.

Birján a Batthyány család birtoka volt.

 

 

 

forrás: www.pecsikisterseg.hu

http://birjan.dunantulinaplo.hu/index.php3