Mecsekvidék Egyesület

Mecsekvidék egyesület

Szervezeti felépítés

A demokratikus működés az egyesületi formán keresztül valósul meg.

Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Taggyűlés, mely az Egyesület teljes rendes tagságából áll. Bárkinek lehetősége van az egyesületi taggá válásra, a taggyűlésen való részvételre, melyen minden tag egy szavazattal rendelkezik és elnökségi taggá választható. Az egyesület tagságában egyaránt képviselteti magát a civil-, vállalkozói- és közszféra. A Taggyűlés kompetenciája minden az alapszabályban és kapcsolódó jogszabályokban meghatározott jogosítvány alkalmazása. Kiemelendő a fejlesztési irányok, stratégiai döntések meghozatalának jogosítványa, tovább az Egyesület operatív vezetéséért felelős vezető és testület, az Egyesület elnökének és elnökségének megválasztása.

Az Egyesület az elnökét és elnökségét 3 évre választja. A 11 tagból álló Elnökségben minden szektor képviselteti magát. Az Egyesület elnöksége az operatív döntéshozó, irányító és ellenőrző szerv, mely felelős a pályázatok kiválasztási kritériumainak vizsgálatáért, az objektív kritériumrendszer mentén a pályázatok kiválasztásáért, továbbá a Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtás folyamatos monitoringjáért.

Az Egyesület munkaszervezetének feladata, az animáció, tájékoztatás, projektgenerálás, ügyintézési és értékelési feladatok ellátása, általános tájékoztatási tevékenység, a működéssel kapcsolatos adminisztratív, pénzügyi feladatok ellátása, továbbá egyéb az elnökség, a taggyűlés, az Irányító Hatóság által meghatározott feladatok.

Az egyesület működésének finanszírozása az egyesületi tagdíjakból, egyéb támogatásokból, illetve utófinanszírozott konstrukcióban a Vidékfejlesztési Programban meghatározott működési keret terhére történik.

 

Elnökség:

Füziné Kajdy Zita elnök (köz)
Metzing József általános helyettes alelnök (civil)
Juhász Zoltán alelnök (köz)
Selmeczi György alelnök (köz)
Buday-Sántha Attila (köz)
Gálné Dávid Margit (üzleti)
Keserü Zoltán (köz)
Náfrádi Balázs (civil)
Hierholcz Nikolett (üzleti)
Sigora Irma (civil)
Varga Rita (civil)


Felügyelő Bizottság:

dr. Gonda Tibor elnök (üzleti)
Pálinkás Lajosné (civil)
Csurgyók Lajosné (köz)

Tagság:

Az egyesület tagsága – mint minden LEADER HACS esetében – nálunk is a három szféra (civil, vállalkozói, önkormányzati) képviselőiből tevődik össze. Pontos számuk folyamatosan változik, de már jó ideje 80-100 tag között mozog.