Mecsekvidék Egyesület

PROJEKTJEINK

EFOP-1.5.2-16

„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Pécsi kistérségben" c. projekt

Konzorcium tagjaként Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület pályázatot nyújtott be „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című, EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázati kiírásra, a címbeli megnevezéssel.

Projektazonosító: EFOP-1.5.2-16-2017-00037.

Konzorciumi tagként a pályázati támogatás összege 3 060 910 Ft, támogatás intenzitás 100%.

A projekt teljes megítélt támogatása: 248 544 940 Ft.

Átfogó cél: A projekt alapvető célja a helyi együttműködésekben, közösségekben rejlő lehetőségek lehető legszélesebb kiaknázása a Pécsi járás humán szolgáltatásainak fejlesztése által térségi személetben.

Stratégiai cél: A mikrotérség konszenzuson alapuló humán fejlesztési stratégiájának megvalósítása, a települési identitás erősítése, az erőforrások aktivizálása és fejlesztése, az állampolgári aktivitás növelése és partneri együttműködések generálása.

Specifikus célok/tevékenységek:
1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése
3. Programok az átfogó és stratégiai célok megvalósításáért

A programba a felhívás céljaival azonosulva a következő tevékenységeket illesztettük bele:
• Projekt előkészítés;
• Önkéntes programok;
• Szakmai megvalósító foglalkoztatása;

Emellett a megvalósításhoz szükséges eszközök, anyagok beszerzése, amely szorosan kapcsolódik a megvalósításhoz.

Projektünk célcsoportja: A konstrukció kiemelt célcsoportja, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatal korú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.05.15.